Khuntamal VSS Building
J.Pandkimal
Dhubenbud VSS Building
Bhatlaida
Gamhapali
Khuntamal VSS Building